tunnistaa merkit.

Elämä yllättää, sanotaan. Sitä se todellakin tekee, sekä suuressa mittakaavassa että henkilökohtaisella tasolla.

Emmekö osanneet tunnistaa ilmassa olleita merkkejä? Mieleen nousevat Jeesuksen sanat ajan merkeistä, joita ei osattu tunnistaa (Luuk 12). Kansa osasi kyllä lukea taivaan merkeistä, millainen sää oli tulossa, jos pilviä nousi mereltä tai jos tuuli puhalsi autiomaasta päin. Mutta se ei tunnistanut Jeesusta luvatuksi ja kauan odotetuksi Vapahtajaksi, vaikka Hän teki ihmeitä ja julisti sanomaa anteeksiantavasta Jumalasta ja Hänen taivaallisesta valtakunnastaan.

tehdä valintoja.

Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta … Aika on etsiä ja aika kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata menemään (Saarn 3:1-2,6).

Teemme elämässä jatkuvasti valintoja niin fyysisten kuin henkistenkin asioiden suhteen. Voisimmeko pysähtyä miettimään, mihin arvoihin ja aatteisiin olemme käytännössä kiinnittyneet. Kestävätkö ne totuutta ja arviointia?

Edellä mainitussa Luukkaan evankeliumin kohdassa Jeesus kehotti arvioimaan oikein Hänen pelastavan merkityksensä; Hän on juuri Jumalan lupaama vastaus kansan kaipaukseen ja sen tarpeeseen kokea sovitus ja päästä rauhaan Jumalan kanssa. Jeesus totesi myös, että uskolla ja seuraamisella olisi hintansa, joka voi näkyä ihmissuhteissa. Kaikki eivät usko eivätkä ymmärrä Jeesuksen seuran valitsemista, vaikka yhteys Häneen merkitsee uuden, kallisarvoisen elämän saamista.

uudistua ja löytää täyttymys.

Uskonelämässäkin on vaiheensa. Kiireisen elämän vyöry voi kuihduttaa hengellistä elämää ja köyhdyttää suhdettamme Vapahtajaan. Hän haluaa olla lähellämme ja tehdä sydämestämme palavan. Olisiko nyt aika tiivistää suhdettamme Häneen?

Jesaja sanoo: Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. (Jes 55:6)

Jeesus kutsuu: Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teidän levähtää. Ottakaa minun taakkani hartioillenne ja katsokaa minusta mallia. Minä olen maltillinen ja sydämeltäni vaatimaton. Kun otatte minusta mallia, löydätte levon ja rauhan. Minun taakkani on kevyt ja hartioille sopiva. (Matt 11:28-30, UT2020)

Me voimme arvioida ajan merkkejä ja oppia tunnistamaan paremmin, mitä maailmassa on tapahtumassa. Yksi asia on joka tapauksessa varma ilman merkkejäkin: elämä maan päällä päättyy kerran. Jeesus tarjoaa yhä meille rakkauden ja armon täyttämää elämää yhteydessä Häneen. Tuo yhteys antaa elämälle merkityksen ja säilyy täältä lähdettyämmekin.