New winen näky sanoitetaan englanniksi: ”Local churches changing nations” – siis paikalliset seurakunnat muuttavat kansakuntia. Tämä sama ajatus voidaan sanoittaa myös näin: ”Paikallisseurakunnat ovat koko maailman toivo.”

Näihin punoutuu Paavalin toteamus: ”Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää.” (Ef. 1:23) Paavali henkilökohtaistaa ajatusta kirjoittamalla:” Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.” (1 Kor. 12:27)

Kulkiessaan ihmisenä täällä maan päällä Jeesus katsoi, kohtasi, kosketti, opetti ja paransi. Hän rakasti sanoin ja teoin näyttäen millainen on Jumalan valtakunta. Tänä päivänä hän tekee näitä samoja tekoja edelleen käyttäen omaa ruumistaan – seurakuntaa ja sen jäseniä, sinua ja minua.

Olemme eläneen reilut kaksi vuotta koronapandemian kourissa. Olemme nähneet Venäjän hyökkäävän Ukrainaan ja käyvän sotaa. Sen seurauksena maailman ruokahuolto on häiriintynyt ja häiriintymässä. Monin paikoin saatetaan tämän vuoksi kohdata nälkää. Nälkä ja sota voivat aiheuttaa pakkosiirtolaisuutta.

Jumala kutsui Vanhassa testamentissa kansaansa palaamaan luokseen sallimalla tai käyttämällä kulkutauteja, miekkaa, nälkää ja pakkosiirtolaisuutta. Minusta näyttää, että elämme tällaisia aikoja nyt. Jumala suree ja samalla lupaa, että kun kansa kääntyy, niin hän parantaa maan ja antaa hyvyytensä virrata.

Ihmisten perusturvallisuus on järkkynyt. Tämä voi avata sydämiä evankeliumin sanomalle. Siksi ajattelen, että syys-lokakuussa 2022 toteutettava mediamissio ”Se löytyi” toteutetaan juuri oikeaan aikaan. Tuolloin jaetaan koteihin noin 2,3 miljoonaa missiokirjaa. Niissä on 15 erilaista ja koskettavaa kertomusta otsikolla: ”Minä löysin.” Tuon otsikon kertojat täydentävät sillä, mitä Jeesuksessa ovat löytäneet, esimerkiksi sanalla rakkaus tai toivo.

Koteihin jaettavaa missiokirjaa tukee mainoskampanja, joka tulee näkymään kaikissa valtakunnallisissa sekä suurimmissa alueellisissa lehdissä, kaupallisilla radio- ja TV-kanavilla, ulkomainoksina sekä sosiaalisessa mediassa. Kuukauden kestävän mission aikana seurakunnat järjestävät tapahtumia ja kristityt jakavat henkilökohtaisia todistuksiaan mystory.me sivuston kautta sosiaalisessa mediassa ja muutenkin.

Touhuan itse missiotoimikunnan toisena varapuheenjohtajista ja olen innoissani. Minusta tuntuu, että syksyllä on oikea aika toteuttaa tämä kampanja. Ihmiset ovat puhuteltuja kaikesta kokemastamme. Mukaan valmisteluihin on lähtenyt jo yli 300 seurakuntaa eri tunnustuskunnista. Seurakuntien lisäksi mukana on myös useita järjestöjä.

Kristuksen ruumis eli paikallisseurakunnat ja niiden jäsenet ovat jo lähteneet liikkeelle. Nyt on valmistelujen ja rukouksen aika. Missioon liittyen paikallisseurakunnat järjestävät suurempia alueellisia ja pienempiä kunta- tai kaupunkitapahtumia. Tavalliset ihmiset voivat kutsua ihmisiä koteihinsa juttelemaan mission herättämistä ajatuksista ja keskustelemaan missiokirjan tarinoista. Mediamission osana toteutetaan myös yksinäisyyttä lievittävä hankekokonaisuus yhteistyössä seurakuntien kanssa. Lisätietoja saat missio2022.fi sivulta.

Ukrainassa IRRTV oli toteuttamassa vastaavaa mediamissiota yhdessä paikallisseurakuntien kanssa Venäjän hyökätessä. Missio jatkuu sodan asettamissa rajoissa. Ukrainasta kuullaan uutisia siitä, että sydämet avautuvat Jeesukselle ja sotilaat rukoilevat taistelujen keskellä.

Mediamissio luo puitteet ja ilmapiirin, jossa ihmiset voivat alkaa kysellä Jeesukseen liittyviä kysymyksiä. Jos Kristuksen ruumis eli seurakunta ja sen jäsenet alkavat toimia, niin ihmiset voivat tulla rakastetuiksi uskon omistamiseen. Pyydänkin sinua salasiunaamaan lähellesi annettuja ihmisiä, kohtaamaan heitä normaalilla tavalla arjessasi sekä auttamaan heitä heidän arkensa haasteissa sen mukaan, mikä sinulle on mahdollista.

Ole myös valmis kertomaan Jeesuksen merkityksestä omassa elämässäsi ja kysymään mission alettua ihmisiltä, että mitä he ajattelevat näkemistään kertomuksista. Tämän kaiken kautta voi toteutua unelma paikallisseurakunnista, jotka muuttavat kansakuntia ja ovat koko maailman toivo. Tämä kaikki sopii mielestäni New Winen näkyihin ja arvoihin. Ollaan tässäkin asiassa luonnollisen yliluonnollisia.