New Wine -liikkeen arvojen yksi sanapari on ”Jatkuvuus ja muutos”. Sitä selitetään seuraavasti: ”Pidämme uskollisesti esillä muuttumatonta sanomaa Jeesuksesta, hänen työstään sekä henkilökohtaisen pelastuksen ja pyhityksen merkityksestä. Samalla etsimme kulttuuriimme ja ympäristöömme sopivia tapoja ylistää ja opettaa, olla seurakunta ja tehdä lähetystyötä.”

Kristillisyyden ydin on Jeesus. Hänessä ruumiillistui Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan. Hän on edelleen houkuttelevinta ja tärkeintä kristinuskossa. Juuri hänen henkilökohtainen tuntemisensa eli usko on ihmisyyden avain. Jokainen meistä saa ihmisarvonsa ja elämän tarkoituksen siinä, että Jeesus on meidän pelastajamme. Tämä on totuus, joka ei muutu, eikä sen muuttumiseen ole minkäänlaista tarvetta.

”Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.” (2. Kor. 5:18-21)

Tämä kaikki saattaa tuntua tavanomaiselta ja jopa tylsältä: aina kristityt jauhavat näitä samoja asioita! Elävä suhde Jeesukseen ei kuitenkaan ole tylsä! Se on samantapainen asia kuin avioliitto: jos suhde puolisoon pysyy tuoreena, sama liitto ja sama persoona tuottaa aina vain elämää, iloa ja yllätyksiä! Jatkuvuus tuo elämään turvallisuutta, muutos tuo turvalliseen elämään tuoreuden ja jopa seikkailun tunnun.

Mieleeni nousi tästä tuttu vertauskuva kartasta ja kompassista. Raamattu on kuin kartta, jonka Jumala on antanut meille, jotta voimme suunnistaa elämässämme oikein. Sen perusasiat on syytä painaa mieleen ja niitä on hyvä pyrkiä noudattamaan koko elämän ajan. Se pysyy muuttumattomana.

Vertauskuvan kompassi on meidän omatuntomme. Jumalan luomina olentoina aavistelemme Jumalan tahtoa sisimmässämme. ”Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä.” (Room. 2:15) Omantunnon herkkyyttä on hyvä varjella. Voimme pitää sen hereillä päivittäisillä valinnoilla: kaikki asiat sitouttavat meitä Jumalaan tai vieraannuttavat meitä hänestä, riippuen siitä, haluammeko tunnustaa hänen tahtonsa oikeaksi vai sijoitammeko sen paikalle jotain muuta.

Pyhän Hengen johdatusta, Jumalan kuuntelemista ja armolahjoja voisi puolestaan verrata navigaattoriin. Silloin, kun navigaattori toimii hyvin, se on hyvä apu suunnistamisessa. Se voi auttaa ymmärtämään, missä kohtaa karttaa olemme.

Parhaimmillaan Pyhän Hengen lahjat auttavat meitä ymmärtämään, miten Jumala näkee tilanteemme ja miten siinä voi soveltaa Raamattua. Uusi testamentti vilisee kertomuksia siitä, kuinka Pyhän Hengen lahjat saivat ihmiset tajuamaan, että Jumala on paikalla ja että hän rakastaa heitä. Sama Pyhä Henki toimii edelleen samalla tavalla: hän avaa meidän uskomme ja ymmärryksemme ottamaan vastaan Raamatuin sanan Jeesuksesta, hän parantaa, hän lohduttaa ja johdattaa. Hän näyttää, miten evankeliumia olisi hyvä kertoa eteenpäin.

Kävin muutama viikko sitten seuraavan tekstiviestikeskustelun, kun iltatilaisuudessa kesken puheeni mieleeni oli noussut ajatus, että paikalla on joku, jolle Jumala haluaa erityisesti osoittaa sanansa: ”Hei, kuuluuko tämä numero samalle Jukka Jämsénille, joka oli eilen käymässä Naantalissa?” ”Kyllä kuuluu. Olitko mukana seminaarissa tai illassa?” ”Kyllä, illassa… se, josta epäilit, olisiko paikalla joku, joka on aiemmin ollut Jeesuksen oma ja sitten jättänyt hänet vähitellen taakseen, ja miettinyt oliko elämä nyt tässä, eikä enää paremmaksi muutu. Asia avautui todella rajusti sanoistasi ”tässä on vielä iankaikkisuus edessä”. Kiitos Jumalalle sinusta ja kiitos sinulle, kun olet antanut itsesi käyttöön.”

”Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta” (1. Kor. 12:7 – 10).

Pyhän Hengen avulla muuttumaton sanoma Jeesuksesta kohtaa tuoreella tavalla ja yllättää muuttuvissa tilanteissa elävät ihmiset.

Jukka Jämsén

jukka.jamsen(at)newwine.fi
Jukka toimii Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteerinä (lähetys- ja kansainvälinen työ) ja asuu Jyväskylässä. Hän on Kirsin mies ja neljän lapsen isä. Ulospäin suuntautuva seurakunta armolahjoineen innostaa edelleen! Jukka vastaa New Winen johtajaretriittitoiminnasta.