Ikuinen elämä on kristillisen uskon ydin, sillä koko Kristinuskon katsotaan syntyneen Jeesuksen ylösnousemuksen seurauksena.

Paavali kirjoittaakin Korinttilaiskirjeessä: ”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä” (1. Kor. 15:19).

Hän varmaankin tarkoittaa sitä, että kristityt olivat jo alkukirkon aikoina niin lujilla ympäristön vaikutuksesta, että olisi naurettavaa olla kristitty tämänpuoleisen elämän hyvinvoinnin vuoksi. Raamattu ennustaa monessa kohdassa ja itse Jeesuskin toteaa, että lopun aikoina ”kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden” (Matt. 24:9). Näyttääkin siltä, että maailman kulkiessa, tiedemiestenkin mukaan, kohti loppuaan, kristityt joutuvat yhä ahtaammalle.

Minusta on kummallista, että mitä paremmin Raamatun lopun ajan ennustukset näyttävät toteutuvan ympärillämme, sitä enemmän vastustetaan niitä Jeesuksen seuraajia, jotka ottavat Raamatun tosissaan.

Jeesuksen seuraamisesta ei siis näytä olevan paljonkaan apua, jos haluaa olla suosittu. Paavalin kirjaamat sanat osuvat siis nekin oikeaan, niin kuin Raamattu yleensäkin tekee.

Lähetystyössä on tiedetty pitkään, että jos toiseen kulttuuriin lähetetty ihminen ei ymmärrä Jumala-suhteen merkitystä, hän ei jaksa. En tarkoita vain älyllistä ymmärtämistä, vaan ymmärrystä hoitaa suhdetta Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Me tarvitsemme yhtä olemista Jeesuksen kanssa. ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal 2:20).

Tämä on teologisesti ilmaistu eri tavoin eri kirkkokunnissa, mutta asia on sama: luterilaisuuden ”itse uskossa Kristus on läsnä” -periaatteessa, ortodoksien theosis- eli jumalallistuminen-käsitteessä ja vapaiden suuntien Pyhällä Hengellä täyttymisessä, muutamia tutuimpia mainitakseni. Jeesuksen yksi arvonimi on Immanuel, Jumala meidän kanssamme (Matt. 1:23). Korinttilaiskirje ja Kolossalaiskirje kertovat Jumalasta ja Kristuksesta meissä ja meidän keskuudessamme (1. Kor. 14:25, Kol. 1:27).

Kun uskomme Jeesukseen, Pyhä Henki uskoo meissä. Hän myös rukoilee meissä ja meidän kauttamme (Room. 8:26). Hän on kuin verenkierto, joka yhdistää meidät ihmiset aivan kuin ruumiinjäseninä seurakuntaan, jota Raamattu kuvaa Kristuksen elävänä kehona (1. Kor. 12:13).

Tämä uskon kautta toteutuva yhteys Jeesukseen vie meidät väistämättä ikuiseen elämään, sillä Jeesus on jo noussut kuolleista. On mahdotonta, että me, joita Pyhä Henki ja usko yhdistää häneen, emme nousisi kuolleista.

Tätä ikuista elämää ei voi meiltä viedä kukaan. Kukaan ei voi riistää meitä Jeesuksen kädestä. Ainoastaan epäusko, luopuminen Jeesukseen ja hänen sanaansa luottamisesta, voi estää ikuisen elämän. Tämä on valtava ilouutinen kaikille meille kuoleville ihmisille, lähdimmepä tästä elämästä nuorena tai vanhana, levollisesti tai väkivaltaisesti, rauhassa tai sodassa.

Kannattaa Raamatun mukaisesti upota kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon, antaa Pyhän Hengen täyttää meidät (Ef. 5:18-20), yhdessä ylistäen ja kiittäen, ja antaa hänen viedä meidät Jeesuksen puhdistamina Isän luo. Se on etuoikeutemme, jonka Jeesus on kokonaan maksanut ristillä ja jonka saamme Jumalan meille ilmoittaman Raamatun sanan kautta. Kaste ja ehtoollinen ovat osaltaan muistutuksia siitä, että Pyhä Henki haluaa asua meidän kehossamme, siksi otamme kasteen ja ehtoollisen ruumiillisesti vastaan.

Muu ei meitä tyydytä, ei myöskään Jumalaa. Hän on kanssamme. Hän ei tahdo, että olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä, vaan että meillä on yltäkylläinen elämä, joka jatkuu ikuisesti ja jonka ydin on Jeesus.